Вносът на опитни животни в ЕС е освободен от мито, но на клетките им не

download
Вносът в Европейския съюз на специално подготвени за лабораторни изследвания животни е освободен от митни сборове, постанови Съдът на ЕС в Люксембург. Условието е те да са предназначени за публични и лицензирани частни институции, които се занимават с образование или научни изследвания. При тази ситуация задължение за плащане на мито няма и вносителят, когато е търговец, който не се занимава с научна дейност, но доставката е именно за целите на институции, които се занимават с образование и наука.
Същевременно клетките, с които се транспортират опитните животинки, не са освободени от мито, тъй като могат да се използват многократно и не могат да се считат за „опаковки, обичайно използвани за този вид животни”.
Конкретният казус е спор между митническата и данъчна администрация на Франция и вносител на животни за лабораторни изследвания – Utopia SARL.
Търговското дружество Utopia се занимава с внос от Съединените американски щати предимно на живи кучета и порове, предназначени за лабораторни изследвания.
При проверка френската митническа администрация констатира, че Utopia осъществява вноса без плаща митни сборове, като се е основавала на член 60 от Регламент № 918/83 (от 28 март 1983 г относно установяване на режима на Общността за митнически освобождавания. От 1 януари 2010 г той е заменен с Регламент (ЕО) № 1186/2009).
Администрацията приема, че Utopia, чиято основна дейност не е в областта на образованието или научните изследвания и което не притежава съответно одобрение, не подлежи на освобождаване от митни сборове на основание цитирания член 60. Затова с констативен акт с дата 7 март 2007 г. установява различни митнически нарушения, посредством които е избегнато плащането на определени суми, и на 27 март 2007 г. издава акт за установяване на митническо задължение.
Безуспешни се оказват опитите на Utopia да обжалва актовете пред митническата администрация и така
спорът достига до съда.
С решение от 10 януари 2011 г. Лионският районен съд (Tribunal d’instance de Lyon) уважава жалбата и отменя съставения на Utopia акт за установяване на митническо задължение. Митническата администрация обжалва.
Лионският апелативен съд (Cour d’appel de Lyon) с решение от 20 октомври 2011 г. се съгласява с доводите на Utopia за приложимост на член 60 от Регламент № 918/83, като приема, че вносът на живи животни подлежи на освобождаване от митни сборове, щом като тези животни са предназначени за лабораторни изследвания.
Но потвърждава митническото задължение за клетките, в които са превозени животните,
като счита, че те не са съдържащи стоки опаковки по смисъла на общо правило 5, буква б) от КН (Комбинираната номенклатура, съдържаща се в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 година относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа). Лионският апелативен съд отхвърля доводите на Utopia, че процесните клетки били взети под наем от американския доставчик, на когото след превоза на животните били изпратени обратно, а само многократното използване на тези клетки на територията на Европейския съюз можело да се счита за многократно използване по смисъла на това общо правило 5, буква б).
И двете страни обжалват пред Касационния съд (Cour de cassation), който преди да се произнесе отправя до Съда на ЕС следните преюдициални въпроси:
„1)  Може ли вносител на специално подготвени за лабораторни нужди животни да се ползва от освобождаването от вносни сборове, предвидено за този вид стоки в член 60 от Регламент № 918/83, когато самият той не е публична или одобрена частна институция, занимаваща се основно с образование или научни изследвания, но има за клиенти институции, отговарящи на тези условия?
2)  Трябва ли общо правило 5, буква б) от КН да се тълкува в смисъл, че клетките, служещи за превозване на живи животни, предназначени за лабораторни изследвания, спадат към категорията на опаковките по смисъла на това правило?
При утвърдителен отговор, трябва ли изразът „могат да се използват многократно“, отнасящ се за тези опаковки, да се преценява по принцип или само с оглед на евентуално повторно използване на територията на Съюза?“.
Решението на евросъдиите в Люксембург:
„1.  Член 60 от Регламент (ЕИО) № 918/83 трябва да се тълкува в смисъл, че ако специално подготвените за лабораторни нужди животни, които вносителят въвежда на територията на Европейския съюз, са предназначени за публична или одобрена частна институция, занимаваща се основно с образование или научни изследвания, този вносител, макар самият той да не е такава институция, може да се ползва от освобождаването от вносни сборове, което посоченият член предвижда за този вид стока.
2. Общо правило 5, буква б) от Комбинираната номенклатура, съдържаща се в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 година относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа, изменено с Регламент (ЕО) № 1789/2003 на Комисията от 11 септември 2003 г., трябва да се тълкува в смисъл, че клетките, служещи за превозване на живи животни, предназначени за лабораторни изследвания, не спадат към категорията на опаковките, които трябва да се класират със съдържащите се в тях стоки”.
Което ще рече, че вносът на опитни животни за лабораторни цели в ЕС е освободен от мито, но не и на клетките с които са докарани, ако останат на територията на Съюза.
ПС. Защо ли френските научни институции внасят опитни животинки чак от САЩ, а не използват безмитното пространство на ЕС и не черпят материал от армията на окаяните бездомни български кучета? Явно родните ни помияри не отговарят на изискването за „специално подготвени за лабораторни нужди животни”, каквото и да значи то. Добрата новина – открехва се чудна ниша за печалба на задъхания ни български бизнес, ако се захване със „специална подготовка” на уличните кучета!

Автор: Петър Бучков

Read Previous

Нелегално пребиваващите в ЕС с право на обезщетение при фалит на работодателя им

Read Next

Поръчан за убиване прокурор, пренебрегнат като жертва от съда

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Most Popular