Правото на свободно движение на гражданите на ЕС не е безусловно

Автор: Петър Бучков

Съдът на Европейския съюз се наложи да се намеси в инвазията на интернет върху авторските права на телевизионните предавания.
Кулите на юрисдикцията на Общия съд в Люксембург.

Остават в сила актовете на Съвета на ЕС, с които на управителя на Централната банка на Сирия Adib Mayaleh се ограничава правото му на свободно движение из територията на съюза. Това реши Общия съд в Люксембург на 5 октомври 2014 г. Независимо, че г-н Adib Mayaleh от години е и гражданин на Франция (под иметоAndré Mayard) и там живее семейството му. „Adib Mayaleh носи отговорност за оказване на икономическа и финансова подкрепа на сирийския режим в качеството му на управител на Централната банка на Сирия“ е мотивът на Съвета на ЕС той да бъде включен в списъка на лицата, засегнати от приетите ограничителни мерки срещу Сирия. Мерките касаят забрана на г-н Mayaleh да влиза или транзитно да преминава през територията на държавите членки на ЕС, както и замразяване на финансовите му средства и икономические ресурси.
Да бъде изваден от „черния списък” е претенцията на управителя на Централната банка на Сирия.
Мотивът на г-н Adib Mayaleh е, че от години освен гражданин на Сирия е и натурализиран гражданин на Франция, т.е. и на Европейския съюз.
С днешното си решение Общият съд отхвърли жалбите на Mayaleh, и по този начин потвърждава включването и запазването му в списъка на лицата, засегнати от ограничителните мерки срещу Сирия.
Из решението на евросъдиите в Люксембург:
„Общият съд счита, че Съветът е изпълнил задължението си за мотивиране, не е нарушил правото на защита и правото на ефективна съдебна защита на г-н Mayaleh, не е нарушил правото на собственост на последния и може да се основава единствено на професионалните функции на г-н Mayaleh, за да приеме спрямо него ограничителни мерки (като се вземе предвид обстоятелството, че Централната банка на Сирия има за своя задача по-конкретно да служи като банкер на сирийското правителство, а г-н Mayaleh в качеството си на управител упражнява основни функции в това учреждение и по този начин заема положение, свързано с власт и влияние, във връзка с предоставяната финансова помощ за сирийския режим).
Що се отнася до особеното обстоятелство, свързано с факта, че г-н Mayaleh има двойно гражданство — сирийско и френско, Общият съд припомня, че
правото на Съюза не задължава държавите членки да наложат на собствените си граждани забрана за достъп до територията им,
дори и когато им е забранено да влизат или преминават транзитно през територията на Съюза. В отговор на поставения от Общия съд въпрос френското правителство посочва, също че като френски гражданин с името André Maynard, г-н Mayaleh може да влиза във Франция. Следователно приетите срещу г-н Mayaleh ограничителни мерки не препятстват последния да посещава семейството си във Франция.
Общият съд обаче приема, че
всяка държава членка, освен Франция, е длъжна да приложи на територията си приетите от Съвета ограничения.
Във връзка с това Общият съд отбелязва, че правото на свободно движение на гражданите на Съюза не е безусловно и че държавите членки могат при спазване на принципа на пропорционалност да ограничат тази свобода спрямо някои лица по съображения, свързани с обществения ред или обществената сигурност. От това следва, че Съветът може да ограничи правото на г-н Mayaleh на свободно движение в Съюза при спазване на принципа на пропорционалност (с изключение на френската територия)”.

Read Previous

Хелоуин и уредниците на демократичния ни преход

Read Next

Кой какво правеше на 10-ти ноември преди 25 години?

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Most Popular