Роден бич за БИО земеделието ни

BIOZEMEDELIE
За пореден път от Държавен фонд Земеделие (ДФЗ) взимат скандално решение, което ще укаже голям удар върху БИОлогичното земеделие в България. Това алармират от Българската Асоциация на Бенефициентите по Европейски Програми (БАБЕП). С близо 40% по-малко субсидия на база референтна цена ще получат БИОлогичните стопани, които ще подават проекти по мярка 4.1 от ПРСР (Програмата за развитие на селските райони). В това липсва всякаква логика, категоричен е Ивайло Здравков – председател на БАБЕП, при положение, че БИОлогичното земеделие е приоритет за Европа като цяло. Не така обаче мислят от ДФЗ, след като определят по-ниски референтни цени за създаването на БИО градини.
БИО (НЕ)приоритетно за България
Земеделието в България има изключително важна роля за националното стопанство и традиционно значение за заетостта в страната. Земеделието е основен поминък и важен демографски фактор, който задържа населението на дадена територия, свързано е с поддържането на определен бит, култура и традиции. Българското земеделие е в труден период, тъй като функционира в условията на нарастваща конкуренция на вътрешния и външния пазар. В същото време постигането на заложените приоритети и стандарти на ЕС, налага огромни инвестиции, които трудно биха се реализирали без финансова подкрепа. В новата политика на ЕС, целите са от по-висш ранг – повишаване конкурентоспособността на земеделските стоки, запазване на околната среда и завишени изисквания към качеството и безопасността на храните. Все по-голям брой потребители търсят здравословна, питателна и незамърсена с изкуствени торове и други химически съставки продукция.
Създаването на трайни БИО насаждения е по-скъпо от конвенционалното
Агро – технологичните мероприятия по създаването на една овощна градина, включва извършването на механизирани дейности, които са едни и същи, независимо дали става въпрос за БИО или конвенционални насаждения. В най-общи линии това са оране, дисковане, култивиране и пръскане. До тук инвестицията би била една и съща при биологично или конвенционално земеделие, но още на този етап ДФЗ дава 40% по-малко пари за БИО насажденията. Експертите от ДФЗ явно не са си дали сметка и за основното запасяващо торене, което се прави при първоначалното обработване на почвата, което при биологично земеделие се прави с органичен тор – най-често от червен калифорнийски червей. Това прави първоначалната инвестиция за БИО земеделците още по-висока. Според водещи агрономи в сектора, това е парадокс и няма никаква логика.
БАБЕП ще поиска официални становища от земеделското Министерство и ДФЗ, как са достигнали до орязването на парите за БИО земеделие. В крайна сметка, това решение е взето от определени експерти и се базира на определена логика, която трябва да бъде публична и ясна за всички, категоричен е Ивайло Здравков от БАБЕП. Взетото решение противоречи на всички европейски политики и цели в областта на земеделието допълни още той.

Автор: Новата Реалност

Read Previous

Битката за първи Български генерален адвокат в Люксембург се превърна в надбягване с един кон

Read Next

Адвокатски хепънинго-митинг в деня на Конституцията

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Most Popular