Съдът в Люксембург отново с рекордна производителност на труда

P1000607
Единственият отстъп е по европолитически причини с български привкус в юрисдикцията Съд на публичната служба
Коефициентът на полезно действие (КПД) на Съда на ЕС в Люксембург е нарастнал с 36,9% през последните пет години. Това сочи докладът на институцията за 2014 г. през коята са приключени 1685 дела, като съдебна статистика отчита и значително съкращаване на срока за разглеждане на делата:
Съдът приключи 719 дела през 2014 г за сметка на 701 през 2013 г.,
което се считаше за рекорд. Съдът бе сезиран с 622 нови дела, което представлява намаление с около 11 %. Този относителен спад се наблюдава основно при жалбите срещу съдебни актове на Общия съд и при преюдициалните запитвания. Броят на последните през 2014 г. бе 428.
Рекордът е по-скоро във времето за поизнасяне по преюдициалните въпроси, отправяни от национелните юрисдикции, който през 2014 г. е достигнал 15 месеца за сметка на 16,3 месеца през 2013 г.
При преките производства и производствата по обжалване на съдебни актове на Общия съд средната продължителност на делата е 14,5 месеца, което също е намаление в сравнение с 2013 г.
Четири дела бяха разгледани по реда на спешното преюдициално производство и бяха приключени средно за 2,2 месеца, точно както през 2013 г.
Подобряването на ефективността на Съда при разглеждането на делата, според анализат на институцията, се дължи не само на предприетите в последните години реформи в методите на работа, но и на засиленото използване на различните предвидени процесуални способи за ускоряване на обработката на определени дела (спешно преюдициално производство, разглеждане на дела с предимство, бързо производство, опростено производство и възможност за решаване на дела без представяне на заключение от генералния адвокат).
Общият съд на ЕС
бе най-успешната юрисдикция в статистиката за 2014 г. във всяко едно отношение.
Основната причина, според отчета, е че съставът на Общия съд остана изцяло непроменен – рядко обстоятелство, което не е без значение за безпрецедентните резултати, наблюдавани през тази година.
В резултат са били решени 814 дела – с 16% напредък спрямо последните три години. Положителната тенденция е и в скоростта по рашаването на делата, която през 2014 г е спаднала с 3 месеца и половина ( на 23,4 месеца в сравнение с 26,9 месеца през 2013 г.)
Съдът на публичната служба
единствен регистрира спад на приключените дела – 152 през 2014 г. за сметка на 184 през предходната 2013 г. Въпреки това има прогрес в продължителността на производствата – от 14,7 месеца през 2013 г. на 12,7 месеца през 2014 г.
Обяснението на спадът в КПД-то на Съда на публичната служба се обяснява дипломатично па следния начин: „ Този спад се обяснява с изтичането на мандата на двама съдии на 30 септември 2014 г., което стана причина те да работят само по делата, които можеха да бъдат приключени преди отпътуването им, без да поемат други. Когато през септември 2014 г. стана ясно, че Съветът на Европейския съюз няма да събере необходимото мнозинство за следващите назначения…”.
Единият от най-достойно представилите се кандидати бе българинът доц.д-р Александър Корнезов, който е реферандер в кабинета на българския съдия в СЕС Александър Арабаджиев.
Малко ретроспекция за българската следа на забавяне в СЕС.
Случаят с неизборът на Александър Корнезов е европолитически, тъй като магистратите в юисдикцията на Съда на публичната служба не се посочват от държавата членкенка по националнос, а се определят от Съвета на Европейския съюз.
Българската държава е компетентна да избира и посочва свой кандидет за съдия в Съда, в Общия съд и поредното предизвикателство – Генерален адвокат в СЕС.
Заслужава си да припомним, че при предишния спад на КПД в СЕС за 2010 г . основен принос имаше правителството на България. Тогава ставаше въпрос за избор на съдия, който да продължи мандата на Теодор Чипев, който по здравословни причини се оттегли от Общия съд на 29 юни 2010 г. Ето деликатното напомняне на Марк Йегер – председател на Общия съд:
„Съставът на Общия съд бе засегнат и от подадената на 29 юни 2010 г. оставка на г-н Tеодор Чипев, съдия в Общия съд от 2007 г. През януари 2011 г. все още няма предложен кандидат на негово място. Значителното отражение на тези обстоятелства върху съдебния календар изискваше изключителна организация, за да се избегне накърняване на правораздавателната дейност… Важно е в бъдеще всички участници в процеса на назначаване да успяват да предотвратят тези забавяния, както и сериозните пречки пред правилното функциониране на правосъдието, които те създават. Резултатите на Общия съд през 2010 г. не могат да се анализират, без да бъдат взети предвид тези данни, независещи от желанието и усилията на юрисдикцията да посрещне развитието на съдебните производства, характеризиращо се с увеличаване на броя им, както и с невиждано разнообразие и усложняване.“
След два конкурса (със яки съмнения за лобистка намеса) на 19 септмври 2011 г. адвокат Марияна Кънчева зае мястото на Теодор Чипев като съдия в Общия съд. Мандатът й бе подновен от държавата ни през 2013 г. до лятото на 2019 г.
Към днешна дата, съдията ни в Общия съд Марияна Кънчева е един от допуснатите от Министерство на правосъдието кандидат до конкурса за генерален адвокат на България в СЕС от октомври 2015 г.
„На море ли замириса” … или на поредна БГ апетитна иновация – действащ съдия на „Олимп на правосъдието” да поиска още две години да е на този божествен връх с по 45 бона на месец, като генерален адвокат!?

Автор: Петър Бучков

Read Previous

Присъединяването на ЕС към ЕКПЧ – между трезвия правен анализ и популизма

Read Next

За социалното подпомагане и секването му за емигранти в ЕС, дори да са граждани на Съюза

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Most Popular