Уволнението заради затлъстяване невинаги е дискриминация

download
 
Консумирайте отговорно от обилните трапези през предстоящите дълги коледни и новогодишни празници, за да не рискувате да бъдете уволнени след завръщането си на работа, заради рязко увеличение на килограмите и габаритите. За това – на деликатен, правен език, предупреждава предколедно решение на Съда на Европейския съюз. Според евросъдиите в Люксембург, не е дискриминация, ако работодателят ви уволни по причина, че увеличението на обема ви не отговаря на критериите му за заеманата от вас длъжност. Според правото на ЕС, дискриминация при уволнение заради затлъстяване би имало, ако то не е резултат на лакомия, а е „увреждане” – заболяване на организма, което да е диагностицирано от компетентни органи.
Конкретният казус е с датски произход.
В продължение на 15 години Карстен Калтофт работи като детегледач към общината в Billund (Дания), като задължението му е да се грижи за децата в собствения си дом. От началото на трудовите му взаимоотношения с общината г-н Калтофт е бил считан за затлъстял според стандартите на Световната здравна организация. През ноември 2010 г. общината прекратява трудовия му договор с претекст, че е намалял броя на децата за гледане. Причината за уволненито не е посочена, но в процеса на разговорите е било обсъждано затлъстяването на Калтофт. Общината отрича, но потърпевшият твърди, че уволнението му е следствие от неправомерна дискриминация, основана на затлъстяването.
Синдикалната организация Fag og Arbejde (FOA) от името на г-н Калтофт, сезира датския съд с иск за установяване на тази дискриминация и за присъждане на обезщетение за вреди. Ищецът се позовава, че според правото на ЕС
в областта на заетостта е забранена дискриминацията, която се основава на религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация
(Директива 2000/78/ЕО от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите).
Преди да се произнесе по казуса датският съд в Kolding се обръща с преюдициално запитване към Съда на Европейския съюз да уточни:
Дали правото на ЕС съдържа самостоятелна забрана на дискриминацията поради затлъстяване.
При условията на евентуалност, дали затлъстяването може да бъде увреждане и дали по този начин попада в приложното поле на посочената по-горе директива.
Решението на евромагистратите в Люксембург:
„В Договорите и във вторичното право на Съюза в областта на заетостта и професиите няма нито една разпоредба, която да забранява дискриминацията поради затлъстяването като такова. По-конкретно в Директивата за равно третиране в областта на заетостта и професиите
затлъстяването не е посочено като признак, на който може да се основава дискриминация,
и не следва приложното поле на тази директива да се разширява и по отношение на други видове дискриминация, основани на признаци, различни от изчерпателно изброените. Освен това и разпоредбите от Хартата на основните права на Европейския съюз също не следва да се прилагат спрямо такова положение.
Поради това Съдът стига до извода, че в областта на заетостта и професиите правото на Съюза не утвърждава общ принцип на недопускане на дискриминация поради затлъстяването като такова.
Колкото до въпроса дали затлъстяването може да бъде „увреждане“
по смисъла на директивата, Съдът припомня, че нейната цел е да определи обща рамка за борба, що се отнася до заетостта и упражняването на занятие, с проявите на дискриминация, основани на някои от посочените в директивата признаци, сред които е и увреждането.
Понятието „увреждане“ по смисъла на директивата трябва да се разбира в смисъл, че обозначава ограничения, произтичащи от трайни физически, умствени или психични недъзи, които при взаимодействие с различни пречки могат да затруднят пълноценното и ефективно участие на съответното лице в професионалния живот наравно с останалите работници. Съдът подчертава, че това понятие трябва да се разбира в смисъл, че се отнася не само до невъзможност за упражняване на професионална дейност, но също и като затруднение да се упражнява такава дейност. Наистина, задача на директивата прилагането на равното третиране и целта й именно е лицето с увреждане да има достъп до заетост или да може да работи. Освен това
би било налице противоречие с целта на директивата, ако причината за увреждането имаше значение за прилагането й.
Съдът приема, че ако при определени обстоятелства състоянието на затлъстяване на работник или служител води до ограничения, произтичащи по-конкретно от физически, умствени или психични недъзи, които при взаимодействие с различни пречки могат да затруднят пълноценното и ефективно участие на това лице в професионалния живот наравно с останалите работници, и ако тези ограничения са трайни, това състояние попада в обхвата на понятието „увреждане“ по смисъла на Директивата. Това би било така, по-специално ако затлъстяването на работника или служителя е пречка за такова участие поради ограничена мобилност или настъпването у това лице на патологии, които му пречат да изпълнява служебните си задължения, или водят до затруднения при упражняване на професионалната му дейност.
Националната юрисдикция следва да определи дали затлъстяването на г-н Kaltoft може да се определи като „увреждане“.

Автор: Петър Бучков

Read Previous

Какъв мутант са Реформаторите, щом ВСС са орел, рак и щука

Read Next

Ислямски терористи за битка в градски условия     

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Most Popular