Аранжорите на футболни репортажи не са Микеланджело

Подборното представяне на мачовете от седмицата не е “интелектуално творение”, според Съда в Люксембург

Неопровержимо е, че се изисква сериозен труд и умения, за да се сглоби репортаж от футболните мачове в даден турнир. Но това не го превръща в уникално произведение, което да бъде закриляно от критериите за авторско право в Европейския съюз. Това постанови Съдът на ЕС в Люксембург. Решението отговори на амбициите на някои ТВ компании да се вживяват в творци и да претендират обезщетения за авторско право от всеки „дръзнал” да излъчи детайли от извадките им за развоя на футболни срещи. Решенията на Съда в Люксембург имат силата на закон за всички държави – членки.

„Обстоятелството, че за изготвянето на програмата е било необходимо създателят й да вложи значителни труд и умения, само по себе си не оправдава нейната авторскоправна закрила”, звучи анонсът на решението на върховните евромагистрати в Люксембург.

Конкретният казус е съдебен сблъсък, провокиран от британското дружество „Football Dataco”. То е защитник на правата върху срещите от английското и от шотландското първенство по футбол, както и на организаторите на тези първенства срещу букмейкъра „Yahoo! UK, Stan James” и спортната информационна агенция „Enetpulse”. Поводът е, че ответниците са използвали програмите на „Football Dataco” без да им платят за интелектуална собственост.

Спорът е повдигнат пред съда на Великобритания и се отнася към т.нар. „златни правила” за съставяне програмите на футболни срещи в първенствата на Англия и Шотландия.

Разковничето е в решението на съда дали програмите са под закрилата на авторското право. Съдът се обръща към върховната съдебна инстанция по право на ЕС – Съда в Люксембург, с преюдициално запитване кои са необходимите условия, при чието изпълнение може да бъде ползвана закрилата на авторското право. Дали базата данни от футболни срещи предоставя на създателите й авторскоправна защита поради обстоятелството, че са били вложени съществени инвестиции. (Тълкуване на Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 11 март 1996 година за правна закрила на базата данни). 

Из решението на върховните евромагистрати в Люксембург:

– „Понятието „интелектуално творение“ — необходима предпоставка, за да бъде ползвана авторскоправна закрила — препраща само към критерия за оригиналност. Що се отнася до изготвянето на база данни, критерият за оригиналност е изпълнен, когато с подбора или с подреждането на съдържащите се в нея данни създателят й изразява творческите си способности по оригинален начин, като прави свободен и творчески избор. Обратно, посоченият критерий не е изпълнен, когато изготвянето на базата данни трябва да бъде съобразено с технически съображения, правила или изисквания, които не оставят място за творческа свобода”… 

– „В случая усилията и уменията, необходими за изготвянето на програмите, се отнасят до създаването на самите данни, които се съдържат в съответната база. Ето защо, тези усилия и умения във всеки случай са ирелевантни (б.р. – неотносими) за преценката дали въпросните програми за срещи по футбол подлежат на авторскоправната закрила съгласно Директивата”… 

– „Обстоятелството, че за изготвянето на базата данни е било необходимо, независимо от създаването на съдържащите се в нея данни, създателят й да вложи значителни труд и умения, само по себе си не оправдава нейната авторскоправна закрила, ако въпросните труд и умения не изразяват никаква оригиналност при подбора или подреждането на тези данни”…

– „Националната юрисдикция (б.а. – съдът в съответната държава, която разглежда спора) е тази, която трябва да прецени с оглед на изложените от Съда съображения дали съответните програми на срещи по футбол са бази данни, които отговарят на условията за предоставяне на авторскоправна закрила.” 

Съдът добавя, че описаните от съда във Великобритания правила за изготвяне на посочените програми не са достатъчни. Трябва да бъдат допълнени с елементи, които разкриват оригиналността при подбора или подреждането на включените в тези програми данни. Само по този начин авторското право, предвидено от директивата, може да ги защити.

Изводът от решението на Съда в Люксембург е, че творецът трябва да се е демонстрирал ярко и ясно, за да претендира защита на авторско право. Ако правиш Copy-Paste, колкото и скъпо да е, изпадаш от играта на претенциите да си творец!

Read Previous

„Крилете на желанието“ към Общия съд в Люксембург

Read Next

Новият председател на САК Петър Китанов: Модерното управление на адвокатурата е да изпреварваш бюрокрацията

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Most Popular