България е нарушила екологичните правила край Калиакра

P1060067
С решение от 14 януари 2016 г. Съдът на Европейския съюз установи, че България е нарушила правото на Европейския съюз в района на специалната защитена зона Калиакра, който е важен за опазването на редица видове птици и техните местообитавания, поради което е определен за орнитологично важнo место (ОВМ) от неправителствената организация BirdLife International.
Проблемът датира от 18 декември 2007 г. когато в България се създаде специалната защитена зона (СЗЗ) „Калиакра“ в съответствие с Директивата за птиците (Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година ). Тази защитена зона обаче обхваща само две трети от територията на ОВМ „Калиакра“. Освен това западно от СЗЗ „Калиакра“ и извън ОВМ „Калиакра“ България установява СЗЗ „Белите скали“.
След жалби от Българското дружество за защита на птиците във връзка с недостатъчния географски обхват на СЗЗ „Калиакра“ и неблагоприятните последици от редица бизнес проекти за естествените местообитавания и за тези  на някои видове птици,   на 6 юни 2008 г. Европейската Комисия отправя официално уведомително писмо до България, в което я приканва да преустанови констатираните нарушения на задълженията й произтичащи от Директивата за птиците.
Тъй като не е удовлетворена от различните отговори, предоставени от България, на 1 декември 2008 г. ЕК й изпраща второ официално уведомително писмо,
в което изисква да бъдат преустановени нарушенията на задълженията й също така и спрямо Директивата за местообитаванията, доколкото е разрешила изграждането на множество вятърни генератори в границите на ОВМ „Калиакра“. На 30 януари 2009 г. България отговаря на тези писма, а след това няколко пъти изпраща допълнителна информация.
На 30 септември 2011 г. ЕК връчва на България трето, допълнително официално уведомително писмо,
в което, от една страна, обединява двете предходни писма, и от друга, отправя нови искания във връзка с териториите на ОВМ „Калиакра“, СЗЗ „Белите скали“ и ТЗО „Комплекс Калиакра“. В това писмо се поставят две групи въпроси: за недостатъчния географски обхват на територията на СЗЗ „Калиакра“ и за въздействието на редица проекти върху СЗЗ „Калиакра“, СЗЗ „Белите скали“, ТЗО „Комплекс Калиакра“ и зоната, която е трябвало, но не е била класифицирана като СЗЗ според списъка на ОВМ.
На 30 януари 2012 г. България уведомява Комисията, че по-голямата част от изброените от нея проекти са одобрени преди присъединяването на страната към Съюза или преди включването на съответните зони в мрежата „Натура 2000“, поради което правото на Съюза не се прилага към тези територии.
С писмо от 22 юни 2012 г. Комисията издава мотивирано становище, в което приема, че България не е изпълнила задълженията си произтичащи от Директивата за птиците, от Директивата за местообитаванията и от Директивата относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда.
България отговаря на мотивираното становище и въз основа на някои допълнителни сведения уведомява Комисията, че е взела редица мерки за отстраняване на констатираните проблеми.
Европейската комисия счита, че положението остава незадоволително и на 24 март 2014 г. предявява иск срещу България пред Съда на Европейския съюз.
Решението на евросъдиите в Люксембург:
Съдът на Европейския съюз реши, че България е нарушила правото на Съюза, защото :
– не е включила изцяло териториите на орнитологично важните места в специалната защитена зона в района на Калиакра (нарушение на някои разпоредби от Директивата за птиците)
– е одобрила проектите „АЕС Гeo Eнeрджи“, „Дисиб“ и „Лонгман инвестмънт“ на територията на орнитологично важното място в района на Калиакра, която не е била, а е трябвало да бъде класифицирана като специална защитена зона (нарушение на някои разпоредби от Директивата за птиците)
– е одобрила проектите „Калиакра уинд пауър“, „ЕВН Енертраг Каварна“ и „Вертикал — Петков и с-ие“, както и проекта „Трейшън клифс голф енд спа резорт“ съответно на територията на специалната защитена зона в района на Калиакра и специалната защитена зона в района на Белите скали (нарушение на някои разпоредби от Директивата за местообитаванията)
– от една страна, не е оценила правилно кумулативния ефект на проектите „Уиндтех“, „Брестиом“, „Еко Енерджи“ и „Лонгман инвестмънт“ на територията на орнитологично важното място в района на Калиакра, която не е била, а е трябвало да бъде класифицирана като специална защитена зона, и от друга страна, въпреки това е разрешила осъществяването на проекта „Лонгман инвестмънт (нарушение на някои разпоредби от Директивата относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда).
Б.ред. – Това решение е по реда на установителното производство. Подробности за последиците от него може да прочетете в „Люксембург не е плашилото на Брюксел“

Автор: Новата Реалност

Read Previous

Независимост сред олигархия и „обръчи”?!?

Read Next

Адвокат Райна Аврамова: Политическите практики нямат място в една единна адвокатура

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Most Popular