Отново жега в битката за власт в адвокатурата

Автор: Петър Бучков
Фотограф: Хачик Румян
Публикувана на: 25.07.2012 г.
261509c5e0d402d0ee14afb79590bf806d8a18
Състав на Върховния касационен съд, председателстван от баш председателя на ВКС проф. Лазар Груев и членове съдиите Т.Митова и Е.Томов с решение от 24 юли отмени скандалните избори за членове на върховните органи на Българската адвокатура, проведени на 26 февруари 2012 г. 
Скандалът бе подпален от тогава действащият Висш адвокатски съвет (ВАдС), председателстван от адвокат Даниела Доковска, който на 17 февруари реши да отстрани избраниците за делегати на Софийската адвокатска колегия (САК) – 123-ма – от участие в Общото събрание на 25-26 февруари, на което бе избрно бъдeщото ръководство на българската адвокатура. За сравнение останалите делегати от адвокатските колегии в окръжните градове са общо 170. 

Причината е тривиална – 

с категорично мнозинство при явното гласуване (773 гласа „за” срещу 76 „протива”) на 28 януари 2012 г. столичните адвокати подкрепиха списък с делегати, които не пасваха на плана на върховното ръководство (тогавадействащият ВАдС) за шуробаджанашко възпроизводство на властта. Така се достигна до безпрецедентната ситуация в историята на родната ни адвокатура – ВАдС да реши да отхвърли волята на софийските адвокати, като уважи жалбите на следните адвокати: Кристина Лялева, Дора Лялева, Соня Иванова, Владимир Пенев, Нина Седефова, Ваня Траянова , Ина Лулчева, Гроздан Добрев, Михаил Станков, Румяна Радкова, Марина Маврова, Марияна Николова, Александър Петров, Георги Атанасов, Динко Кънчев, Даря Пенкова, Лъчезар Чутурков, Людмила Стефанова, Цветана Чуклева, Александър Петров, Георги Спасов.
И осланяйки се на Закона за адвокатурата, според който решенията му относно изборите в регионалните адвокатски колегии не подлежат на съдебен контрол, ВАдС си спретна провинциални избори в столичния хотел „Шератон” на 25-26 февруари. И умело впрегна в битката за 

възпроизводство на статуквото на властта в адвокатурата 

манталитета от времето на Тодор Живков за вражда между провинцията и София. Получи се разпокъсване на гласове между делегатите от 26-те адвокатски колегии от окръжните градове в страната, общият брой на които към този момент беше 6876 човека срещу 4893 в Софийската адвокатска колегия (САК). Така в провокирания сблъсък на ниво „Провинцията срещу София”, победата за бъдещ председател на националната ни адвокатура грабна Ралица Негенцова със 109 гласа (от общо 170) срещу 38 за досегашния шеф на САК (Софийската адвокатска колегия) Наталия Ценова. Останалите претенденти получиха Веска Волева – 17 и Марин Марковски – 4 гласа.

Ралица Негенцова така и не се възкачи на адвокатския престол.

Реалният предводител на адвокатското воинство пети месец след изборите продължава да е извънредно Даниела Доковска и старите органи на ВАдС, тъй като приемниците им не можаха да встъпят в длъжност до произнасянето на ВКС по жалбите срещу техния избор. И дали въобще ще могат да го направят, след като 

ВКС върна софийските адвокати в играта.

С решението си от 24 юли 2012 г. върховните магистрати уважиха жалбата на варненския адвокат Орлин Симеонов (делегат от Варненската адвокатска колегия) срещу провеждането на изборите за ръководни органи на ВАдС и постановиха:

„ОТМЕНЯ решение от 26.02.2012 г. на избирателната комисия за избор на висши органи на Българската адвокатура и решение от 04.03.2012 г. на избирателната комисия за допълнителен избор на висши органи на Българската адвокатура.
ПРЕДПИСВА да се проведе нов избор, който да започне от фаза избор на делегати от Софийската адвокатска колегия, насрочване и провеждане на общо събрание на адвокатите от страната за избор на висши органи на Българската адвокатура”. 

Участието на председателя на ВКС проф. Лазар Груев в настоящия процес е негово задължение по закон – когато актове на ВАдС подлежат на съдебен контрол това се извършва от състав на ВКС председателстван персонално от неговия председател.
В мотивите си съдът набляга на това, че е нарушено демократичното начало при избирането на ръководни органи на Българската адвокатура с това, че представителите на Софийската колегия са били лишени от участие в изборния процес – а те са 42% от адвокатите ни. Според върховните магистрати ВАдС е трябвало „да спре часовника” след като е касирал избора на делегати на столичните адвокати и до провеждането на повторни да не насрочва националните. 

Така драмата ще продължи до към края на октомври т.г.

По закон след решението на ВКС Софийският адвокатски съвет трябва в двумесечен срок да насрочи общо събрание за избор на делегати – сиреч най-късно до 24 септември. От своя страна ВАдС трябва да насрочи национално събрание и избори в едномесечен срок след избирането на делегати – в случая само на софийските, тъй като изборът на делегатите от 26-те окръжни колегии в страната е валиден. Дотогава на кормилото на Българската адвокатура ще бъде адвокат Даниела Доковска със стария си екип.

Read Previous

Спецкомисия умува по образователния скандал в Босилеград

Read Next

Изпращаме дубльор в Страсбург

Most Popular