Роди се и Българска асоциация за европейско право

Автор: Петър Бучков
Фотография: Хачик Румян
Публикувана на: 10.09.2012 г.

В 11 часа на 21 ноември 2008 г. бе учредена Българската асоциация за европейско право по инициатива на нашия съдия в СЕС в Люксембург Александър Арабаджиев
В 11 часа на 21 ноември 2008 г. бе учредена Българската асоциация за европейско право по инициатива на нашия съдия в СЕС в Люксембург Александър Арабаджиев

На 21-ви ноември 2008 година направихме поредната си сериозна крачка в процеса на евроинтеграция. Над 30 български юристи учредиха Българска асоциация за европейско право. Сдужението е за обществено полезна дейност и е аналог на на подобни асоциации, каквито има в почти всички държави-членки на Европейския съюз. Събитието се случи дни след посещението у нас на председателя на Съда на Европейските общности Василиос Скурис. И е сериозен сигнал, че нашето общество е дозряло за новата реалност – Правото в България е правото на Европейската общност.
Инициатор на идеята е българският съдия в Люксембург Александър Арабаджиев, а домакин на учредяването беше директорът на Националния институт по правосъдие Пенчо Пенев.
261509ff8baaf77f86837dd56477ad9c027562
Учредители станаха авторитетни български специалисти в областта на правото на ЕС. Идеята подкрепиха и съдии от Люксембург между които и председателя на СЕО и станаха почетни членове на асоциацията. 
„Създадохме тази структура , за да се превърне в средище на професионалистите от всички области на социалния живот в България, които имат желание и намерение да работят за интеграцията на нашето общество сред порядките на Европа без да губим своята национална идентичност. ”, посочи инициаторът на идеята съдия Александър Арабаджиев. Учредителите се обединиха около следните 
2615098603fc1db671e0183cc15b74005d548b

основни цели:

– Обединяване усилията на българската правна общност по въпросите на европейското право и запознаването и с правото на Европейския съюз;
– Повишаване качеството на образованието и на професионалното обучение в сферата на правото на ЕС;
– Популяризиране на дейността, законодателството и съдебната практика на институциите на ЕС;
– Утвърждаване на прилагането у нас на правото на ЕСи засилване на правното сътрудничество между държавите-членки;
– Повишаване на правната култура и етика на гражданското общество.

За председател на асоциацията учредителите избраха Анани Ананиев – директор на „Диркеция процесуална представителство на България пред Съда на Европейските общности” към Министерски съвет. 
Първата цел на организацията е да се асоциира като член на Международната асоциация по европейски право (FIDE). (б.а. това начинание вече е факт през 2012 г.).
261509ebd1565b18ee2529d72bdf6de715d2ab
2615098b27c7ca996770895c9596fcbb704428
2615092acd546aa3863b899e2a39e028bd9ab1


Учредителите: 

Александър Арабаджиев – съдия в Съда на ЕО, Люксембург
д-р Александър Корнезов – референдер, Съд на ЕО, Люксембург
Ана Велкова – адвокат в АК „Симеонов и Дерменджиев“, София
Ангел Пачев – референдер, Съд на ЕО, Люксембург
Анани Ананиев – Процесуално представителство на България пред Съда на ЕО, София
Анна Чехтова – Law clerk, Federal Trade Commission, Вашингтон
Богдан Евтимов – адвокат в Mayer Brown, Брюксел
Борис Касаветов – Процесуално представителство на България пред Съда на ЕО, София
Борислав Боянов – АК „Борислав Боянов и Ко.“, управляващ партньор, София
д-р Боряна Мусева – преподавател в СУ, адвокат в EU-BG Legal Consultants, София
Василиос Скурис – председател на Съда на ЕО, Люксембург
Вася Прокопиева – EU-BG Legal Consultants, Управляващ партньор, София
Галина Захарова – член на ВСС
Галина Тонева-Дачева – зам.-председател на Софийски апелативен съд, София
Димитър Стефанов – референдер, Първоинстанционен съд на ЕО, Люксембург
Душана Здравкова – депутат в Европейския парламент, Брюксел
проф. Евгени Танчев – съдия в Конституционния съд, преподавател в СУ, София
Екатерина Енчева – съдия в Софийски градски съд, София
Елена Камиларова – fonctionnaire, DG Competition, European Commission, Брюксел
Елена Костадинова – fonctionnaire, DG Trade, European Commission, Брюксел
Елеонор Шарпстън – генерален адвокат в Съда на ЕО, Люксембург
проф. Емилия Друмева – съдия в Конституционния съд, преподавател в ПУ, София 
проф. Жак Буржоа – професор по европейско право, College of Europe, партньор в WilmerHale, Брюксел
проф. Жан-Франсоа Белис – професор по европейско право, Universite Libre de Bruxelles, управляващ партньор във Van Bael & Bellis, Брюксел
проф. Жасмин Попова – преподавател в ПУ, Съд на ЕО, Люксембург
Зинаида Златанова – ръководител представителството на Европейската Комисия в България, София
Иван Тодоров – АК „Георгиев, Тодоров и Ко.“, управнляващ партньор, София
Камен Чолов – адвокат в АК „Брайков и Ко.“, съдружник, София
проф. Коен Ленартс – съдия в Съда на ЕО, Люксембург
Лозан Панов – председател на Административен съд – София-град, София
Манол Бенгюзов – адвокат в Hunton & Williams, Брюксел
Мария Карагьозова – адвокат в Linklaters, Люксембург
Миглена Пенева – адвокат в АК „Георгиев, Тодоров и Ко.“, София
Мария Кузманова – инспектор в Инспектората към ВСС
проф. Николай Натов – преподавател в СУ, София
Павлина Панова – съдия във ВКС, София
доц. д-р Пенчо Пенев – директор на Националния институт на правосъдието, София
Петя Аладжова – адвокат в АК „Димитров, Петров и Ко.“
Ружа Иванова – преподавател в СУ, София
Стефка Стоева – зам.-председател на ВАС, София
Теодор Чипев – съдия в Първоинстанционния съд на ЕО, Люксембург
Христо Кирилов – УНСС
проф. Цветана Каменова – съдия в Международния наказателен трибунал за бивша Югославия, Хага
Цветко Иванов – Процесуално представителство на България пред Съда на ЕО
проф. Юлия Захариева – преподавател в СУ

Read Previous

Аделина Прокоп: Животът е толкова интересен, защото не знаем къде ще се намираме утре

Read Next

Студенти налагат българската марка

Most Popular