Опряхме ли до модела Косово за кадруване на Темида!?

В нескончаемата сага за реформа на Съдебната ни система си припомних материал, който бе публикуван през януари на далечната 2010 г. в списание „Правен свят“ – как след войната в Косово се проведе прекадруване на редиците на Темида в младата република.

Предлагам ви го без никаква редакция. Не знам дали ще е полезен за бойците на съдебнореформаторския ни фронт, но пък не вреди. Светът е голям и ключета от бараките на успеха дебнат отвсякъде!

Опряхме ли до модела Косово за кадруване на Темида?!

Кадруването на Съдебната ни система е достоен претендент за скандал номер едно у нас през изминалата 2009-та година . Не се състояха големите надежди, че с промените на Закона за съдебната власт и избора на постоянно действащ Висш съдебен съвет (ВСС) нещата ще потръгнат. По-скоро станахме свидетели на представление с нюанси между трагикомедия и театър на абсурда. Невероятно е, че  критерий при оценката на кандидатите за магистрати стана общуването им с една мистична фигура, известна на обществеността като Красьо Черничкия-герой от жълтите вестници. А като метод за оценка на морала им се наложи странната величина КККК (Количество и качество на контактите с Красьо).Първоопределящ фактор е броят на телефонните разговори между кандидатмагистратите и Красьо. За „особено тежък случай” се смята ако Красьо е бил потърсеният. Следва  количеството и честотата на СМС-ите между страните. Значението  им отново се оценява според посоката на  съобщенията. Изходящите от магистратите са особено подозрителни.

Въпросът е кой е Красьо Чреничкия и защо общува телефонно с магистрати? Отговорът е  : Всичко зависи от КККК… Толкова многа „Къ”-та, че се  накъкъхме… И толкоз.

Междувременно в Косово, където още не са зарастнали раните от войната и тлее етническото  напрежение, от половин година се провежда прекадруване на Съдебната система, за което оценките от Европейския съюз (ЕС) и САЩ са отлични. Как го правят?

Независима съдебна и прокурорска комисия (НСПК – IJPC)

е органът, който изпитва, проучва и преценява кандидатите за съдии, прокурори и следователи в младата държава. Комисията е създадена с Директива 2008/2 на Временната административна мисия на ООН в Косово. Дейността й е регламентирана и в Конституцията на Косово.

Декларираната цел е „ Да допринесе за установяването на независима и професионална съдебна и прокурорска служба, която да администрира съдебната система на Косово по професионален и прозрачен начин”.

НСПК и нейният секретариат се финансират от ЕК (Европейската комисия) и правителството на САЩ. Тя е изцяло от чуждестранни експерти с изключение на служителите във административно-финансовия отдел на проекта – логистика, транспорт, преводачи, IT-специалисти, пресцентър – където може да работят и граждани на Косово.

НСПК е автономна, но в пряка връзка със Съдебния съвет на Косово – ССК (б.а. аналогът на нашия Висш съдебен съвет).

Последната дума за избора на магистратите е на ССК, но само измежду преминалите изпитите и проверката пред НСПК. А назначението и встъпването им в длъжност става с указ на Президента на Косово по предложение на ССК. Съдебният съвет не е длъжен да приеме кандидатурите на преминалите през проверката, на Независимата комисия, но няма право да издига на тяхно място свои кандидати.  

Диркторът на НСПК Питър Бах (в ляво) и  косовското правителство, представлявано от Шеремет Ахмети (в средата), на 2 юли 2009 г. подписаха Меморандум за разбирателство с полицията в Косово, който предвижда осигуряване на достъп на служителите на НСПК до всякаква информация свързана с подбора и назначаването на магистрати.

Дейността на Независимата съдебна и прокурорска комисия стартира на 2-ри юли 2009 година след подписване на Меморандум за разбирателство с полицията на Косово за предоставяне на НСПК на всяка необходима информация за оценка на кандидатмагистратите.

Процедурата започна с кадруване на магистратите във върховните съдилища и прокуратури, която през декември приключи. След обяваване на позициите, кандидатите подават специален формуляр с данни. За тези, които нямат стаж на съдии и прокурори е предвиден първоначален входен изпит за професионалните им качества. До момента такъв не е провеждан, тъй като кандидатите за върховните постове в йерархията на Темида бяха все юристи от практиката. Но се очаква бум от кандидати млади хора особено за постовете в районните съдилища и прокуратури. Следва

задължителен етичен изпит.

Изпитните въпроси са замислени така, че да проверят способността на кандидатите да прилагат точно принципите и правилата на всеки от четирите Кодекси за етично професионално поведение – за съдии, за прокурори, за адвокати и за юристи извън Съдебната власт. Всеки съдия и прокурор трябва да е запознат и с четирите. Въпросите са подготвени и стандартизирани от специален международен комитет.Всеки кандидат на случаен принцип изтегля комбинация от въпроси. В първата вълна от кадруване на висшия ешалон на Съдебната система в Косово от 889 кандидати 220 са се провалили на етичния изпит.

За издържалите следва процедура за проверка на декларираните от тях данни и обстоятелства от заявленията им за кандидатстване. Това е възловият момент от работата на НСПК, която се извършва от

Отдела за съдебна проверка.

В него към момента има шестима международни следователи – двама италианци, англичанин, канадец, руснак, българин и една дама от Босна. При проверките си всеки от тях е в екип с по един местен следовател, който е с етническа принадлежност на конкретния проверяван кандидатмагистрат – в Косово основното население са косоварите с албански произход, като освен тях има етнически групи от сърби, босненци (бошняци), македонци и горани. В Меморандума за добри намерения е предвидено всички държавни и частни институции да предоставят всяка поискана информация от международните следователи. Освен това кандидатите за магистрати подават декларация, че са съгласни да бъдат проверени всички данни и обстоятелства, свързани с тях.

Каре

Данните за кандидатмагистратите подлежащи на проверка

Паспорт

Лична карта

Шофьорска книжка

Дипломи

Сертификати за издържани изпити за съдии и прокурори

Препоръчителни писма

Военни книжки

Свидетелства за съдимост и дали са под съд и следствие

Сертификати за собственост

Данъчни декларации

Банкови сметки и извлечения

Извлечения при заеми

Договори

Членски карти

Сметки към доставчиците на ток, парно, газ и вода

Договорни взаимоотношения с различни страни

Видове документи за собственост

Нотариални актове

Дългове

Решения на съда за право на собственост

Решения на съда за делба на собственост

Административни решения

Решения за преместване

Кадастърни решения

Решения за наследство

Договори за право на ползване

Договори за размяна

Договори за дарение

Договори за покупка

Договори за наем

Същите данни се изискват и за съпрузите, родителите и дацата на кандидата.

Най-честите разминавания, които международните следователи установяват

са между декларираните и действителните имоти и банкови сметки на кандидатите и техните роднини. Както и невъзможност да бъде доказан произходът на средствата с които са били закупени жилища и автомобили. Отделът за съдебна проверка не прави оценка, а само изпраща доклад с резултатите от извършената проверка на Комисия от петима видни международни юристи, които имат тежката дума. Понякога Комисията провежда допълнителни интервюта с кандидатите. Тези които според Комисията притежават професионални и морални качества за магистрати Комисията изпраща на Съдебния съвет на Косово (ССК). ССК преценява единствено професионалните качества и опит на кандидатите, може да отхвърля кандидатури, но няма право да  поставя на тяхно място други хора, които не са минали изпити и проверка пред НСПК.  През януари т.г. Президентът на Косово Фатмир Сайдиу подписа първите назначения в Съдебната система по новата система за  кадруване на Темида.

Хората с тежката дума на Комисията

Питър Бах – Директор на НСПК. Магистър по международно право от Американския университет във Вашингтон, където е специализирал в областта правата на човека, на бежанците и хуманитарто право. Адвокат е от 23 години. Бил е заместник директор на проекта за преназначаване на съдиите и прокурорите в Босна и Херцеговина.

Тимоти Дж. Баланд – Председател на НСПК. Практикувал е 22 години като съдия в Минесота, САЩ. Той е първият международен съдия в Косово в периода 2005-2008 година.

Съдия Жан-Жак Хайнц е председател на Апелативния съд на Колмар (Източна Франция). В кариерата си е разглеждал граждански, наказателни и трудовоправни дела. В периода 1997-2001 г. е бил Заместник-секретар в Международния трибунал за бивша Югославия в Хага. Работил е по проекти на ЕС за подобряване на съдебната система в Румъния и Турция.

Ян Ерик Оя, заместник секретар на НСПК. Той е председател на съд в Швеция. Бил е международен съдия в Косово, а преди това в периода 2002-2004 година е бил председател на Висшия съдебен и прокурорски съвет в Босна и Херцеговина.

Денис С. Любке, заместник комисар на НСПК е бил международен съдия в Косово през 2007-2009 година и международен комисар от Комисията за изборни оплаквания от септември 2007 до април 2008 година. Има 23-годишен стаж като съдия в Уисконсин, САЩ.

До момента (б.ред януари 2010 г.) в Косово са преназначени съдиите във Върховния  и Апелативния съд в Прищина и прокурорите във Върховната и Специализираната прокуратури и в Апелативната прокуратура в Прищина. От януари започна следващата вълна в кадруването на магистратите в Търговския съд и в останалите апелативни инстанции, а след това в районните съдилища и прокуратури.

Мисията на международната Независима съдебна и прокурорска комисия в Косово ще приключи до не по-късно от пролетта на 2011 година. След това кадровата политика в Съдебната система ще бъде поета от комисия от местни юристи и експерти, но само такива, които вече са издържали изпитите и проверката от НСПК.

Проста, ясна, честна  и доста бърза система, независимо че Косово е под наблюдението на ООН, а членството й в ЕС е още в сферата на мечтите.

Автор: Петър Бучков

Read Previous

Свеж български полъх в Люксембург

Read Next

Хартиените тигри в съда са застрашени от токов удар, ако се заиграват с правото на ЕС

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Most Popular